Giỏ hàng

Bảng giá lốp địa hình Falken

STT 

QUY CÁCH LỐP 

MÃ GAI 

XUẤT  

XỨ

GIÁ BÁN  

CHƯA VAT

225/75R15 102S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 2.577.727

235/75R15 109S WPHT01 XL OWL 

WPHT01 

THAI

 2.766.045

LT235/75R15 104S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 2.786.182

LT235/75R15 104S WPAT3W BL 

WPAT3W 

THAI

 3.372.818

265/70R15 112T WPAT01 

WPAT01 

THAI

 3.471.091

265/70R15 112T WILDPEAK AT3W 

WPAT3W 

THAI

 3.605.000

31X10.50R15LT 109S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.262.318

31X10.50R15LT 109S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 3.648.091

31X10.50R15LT 109Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 5.840.091

10 

32X11.50R15LT 113S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 5.535.773

11 

33X12.50R15LT 108R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 6.813.909

12 

33X12.50R15LT 108Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 7.570.500

13 

35X12.50R15LT 113R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 7.472.182

14 

35X12.50R15LT 113Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 8.258.727

15 

205/80R16 104T WPAT01 XL 

WPAT01 

THAI

 3.138.682

16 

215/60R16 95H WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 2.621.818

17 

215/65R16 102H WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 2.668.636

18 

215/70R16 100S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 2.616.227

19 

215/70R16 100T WPAT01 BL 

WPAT01 

THAI

 3.136.364

20 

225/70R16 103T WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.062.864

21 

225/75R16 108S HT01 XL OWL 

WPHT01 

THAI

 2.919.591

22 

LT225/75R16 115S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 4.202.409

23 

LT225/75R16 110Q WPAT01 

WPAT01 

THAI

 4.400.909

24 

235/70R16 106S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.116.227

25 

235/75R16 112S WPHT01 XL 

WPHT01 

THAI

 3.074.091

26 

LT235/85R16 120Q WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.876.545

27 

245/65R17 107S WPHT01 OWL 

WPHT01 

THAI

 3.160.227

28 

245/65R17 107S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 3.191.136

29 

245/65R17 111T AT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 3.399.000

30 

245/70R16 107S WPHT01 OWL 

WPHT01 

THAI

 3.042.273

31 

245/70R16 107S WPAT01 OWL 

WPAT01 

THAI

 3.132.136

32 

245/70R16 111T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 3.464.545

33 

245/75R16 111S WPHT01 OWL 

WPHT01 

THAI

 4.101.273

34 

P245/75R16 112T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 4.247.364

35 

LT245/75R16 120S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 5.450.773

36 

LT245/75R16 120Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 6.056.409

 

37 

255/65R16 09T WPAT01 BL 

WPAT01 

THAI

 4.475.818

38 

255/70R16 111S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.399.000

39 

255/70R16 115T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 3.811.000

40 

265/70R16 112S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.537.591

41 

265/70R16 112S WPAT01 OWL 

WPAT01 

THAI

 3.792.273

42 

265/70R16 112S WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.893.409

43 

265/70R16 112T AT3W 

WPAT3W 

THAI

 3.965.500

44 

LT265/75R16 123Q WPHT01 

WPHT01 

THAI

 4.247.364

45 

265/75R16 116S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.337.682

46 

LT265/75R16 123Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 6.685.636

47 

275/70R16 14S WPAT01 OWL 

WPAT01 

THAI

 4.100.364

48 

LT285/75R16 126Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 7.373.864

49 

LT305/70R16 124R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 7.668.818

50 

LT315/75R16 127R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 8.357.045

51 

LT315/75R16 127Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 8.848.636

52 

35X12.50R17 121R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 8.088.636

53 

35X12.50R17LT 121Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 8.514.355

54 

215/60R17 96H WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 2.958.909

55 

225/55R17 101V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.110.636

56 

225/60R17 99T WPHT01A 

WPHT01A 

THAI

 3.254.818

57 

235/55R17 103V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.421.682

58 

235/60R17 102H WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.288.773

59 

235/65R17 104T WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.132.136

60 

245/70R17 110S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.375.591

61 

255/65R17 110S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 4.031.045

62 

265/65R17 112S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.562.864

63 

265/65R17 112S WPAT01 

WPAT01 

THAI

 3.546.100

64 

265/65R17 116T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 4.277.318

65 

265/70R17 115S WPHT01 

WPHT01 

THAI

 4.247.364

66 

265/70R17 115T WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 4.670.591

67 

LT265/70R17 121S WPHT01 OWL 

WPHT01 

THAI

 6.725.000

68 

LT265/70R17 121Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 7.472.182

69 

275/65R17 115H WPAT01 BL 

WPAT01 

THAI

 5.009.545

70 

245/75R17 112T WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 4.247.455

71 

P285/70R17 117T WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 5.260.500

72 

LT285/70R17 121S AT3W 

WPAT3W 

THAI

 6.049.591

73 

LT285/70R17 121Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 7.708.145

74 

LT315/70R17 121S AT3W 

WPAT3W 

THAI

 7.055.500

75 

LT315/70R17 121Q WPMT01 

WPMT01 

THAI 

10.028.455 

76 

225/55R18 98V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.775.418

77 

225/60R18 100H WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 3.677.091

78 

235/50R18 97V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 4.213.636

79 

255/55R18 109V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 4.171.818

80 

265/60R18 110H WPHT01 

WPHT01 

THAI

 3.558.182

81 

265/60R18 114T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 4.404.682

82 

265/60R18 110H WPAT3WA 

WPAT3WA 

THAI

 4.847.545

 

83 

265/65R18 114T WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 4.620.955

84 

275/65R18 116T WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 5.224.909

85 

285/60R18 120S WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 5.407.500

86 

285/60R18 120H WPAT01 XL 

WPAT01 

THAI

 5.150.000

87 

LT285/65R18 125S WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 9.129.545

88 

LT285/65R18 125Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 9.363.636 

89 

225/55R19 99V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 4.070.364

90 

255/55R19 111V WPATTR 

WPAT TRAIL 

THAI

 4.994.591

91 

265/50R20 111V WPATTR XL 

WPAT TRAIL 

THAI

 6.095.727

92 

265/50R20 111H WPAT3W 

WPAT3W 

THAI

 5.974.000

93 

LT265/60R20 121S WPAT3W 

WPAT3W 

THAI 

12.547.273 

94 

275/55R20 117T WPAT3W XL 

WPAT3W 

THAI

 7.444.091

95 

285/50R20 112V WPHT01 

WPHT01 

JAPAN

 6.056.409

96 

285/50R20 116H WPAT3W BL 

WPAT3W 

THAI

 7.275.545

97 

LT285/55R20 122T AT3W 

WPAT3W 

THAI

 7.210.000

98 

LT325/60R20 126S WPAT3W 

WPAT3W 

THAI 

14.429.364 

99 

33X12.50R20LT 114Q WPMT01 

WPMT01 

THAI

 9.053.609

100 

35X12.50R20LT 121R WPAT3W 

WPAT3W 

THAI 

10.515.227 

101 

35X12.50R20LT 121Q WPMT01 

WPMT01 

THAI 

11.041.000 

091.557.3040
backtotop backtotop- hover