Giỏ hàng

Bridgestone thông báo nối lại sản xuất lốp xe tại Mỹ

Bridgestone Châu Mỹ (Bridgestone) đã công bố kế hoạch khởi động lại các nhà máy sản xuất lốp xe  ở Bắc Mỹ cũng như các cơ sở sản xuất Lốp công nghiệp Firestone .

 

Paolo Ferrari, Giám đốc điều hành & Chủ tịch, Bridgestone Châu Mỹ, cho biết : Sự khởi đầu của lốp xe thương mại và các sản phẩm đa dạng khác ở Bắc Mỹ của chúng tôi sẽ cho phép đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp đang vượt lên trên để cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cộng đồng .

 

Các nhà máy sản xuất cao su  của Bridgestone Bandag ở Bắc Mỹ đã hoạt động trở lại  vào tuần trước do nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ .

 

 “Chúng tôi đều quan tâm đến sự cần thiết của Bridgestone làm phần việc của mình trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quan trọng cho các doanh nghiệp và các cơ quan thực hiện quá nhiều để đảm báo công việc cho công nhân  và hàng hóa được tiếp tục lưu hành , ”  Ông Paolo cho biết. 

Các nhà máy thương mại và công nghiệp Mỹ bắc sẽ mở lại ngày 13 tháng 4 trong khi  các nhà máy lốp Bridgestone hành khách ở bắc Mỹ  và  Mỹ Latinh đang lên kế hoạch để tiếp tục hoạt động  của tuần đầu tiên của tháng, với một số cơ sở có khả năng mở sớm hơn. 

091.557.3040
backtotop backtotop- hover